Slaapapneu behandeling

Slaapapneu in het kort

Stop je tijdens het slapen meer dan 10 seconden met ademen? Dan heb je mogelijk slaapapneu. Slaapapneu kenmerkt zich door een nauwe keelholte, waarbij de luchtweg volledig geblokkeerd wordt. De ademhaling stopt en zorgt voor een alarmsignaal naar je hersens die de tongspieren en de spieren in het zachte gehemelte meer laten aangespannen waardoor de keelholte wordt opengetrokken.

Er kunnen zich ademstilstanden voordoen van meer dan 30 seconden. Als er meer dan tien keer per uur een ademstilstand voor komt is er sprake van slaapapneu/OSAS (Obstructief Slaap Apneu Syndroom).

Tijdens de ademstilstand bestaat er géén gevaar voor verstikking. De hersenen vangen het immers op met het alarmsignaal, waardoor het lichaam zich aanpast. Zodoende kan de snurker verder slapen tot dat er weer een volgende apneu optreedt.

Om vast te stellen of iemand slaapapneu/OSAS heeft wordt er een nachtelijke meting gedaan tijdens de slaap. Met elektrodes wordt de activiteit van de hersenen, de longen, de borstspieren en de beenspieren gemeten. Ook worden de bloeddruk en het zuurstofgehalte in het bloed geregistreerd. Aan de hand van de metingen kan beoordeeld worden hoe diep iemand slaapt, hoe vaak er apneus optreden en hoeveel alarmsignalen er afgegeven worden vanuit de hersenen. Er zijn verschillende mogelijkheden om slaapapneu/OSAS te behandelen.

Slaapapneu klachten

Slaapapneu zorgt voor een slechte kwaliteit van slapen. Doordat je slaap onderbroken wordt, lukt het niet om diep te slapen en dat merk je de volgende dag. Het zorgt voor vermoeidheid en slaperigheid overdag. Bij uiterste gevallen kan het zelfs leiden tot gevaarlijke situaties, waarbij men op de meest onhandige plekken in slaap valt. Bijvoorbeeld als men onderweg is, of een andere activiteit aan het uitvoeren is. Daarnaast leidt het tot slechte concentratie en vergeetachtigheid.

Slaapapneu en Airmax neusspreider

Airmax® helpt bij lichte slaapapneu/OSAS. Mocht er gebruik gemaakt worden van een zuurstofmasker, dan kan Airmax® prima in combinatie met dit masker gebruikt worden. Airmax® is uitgebreid onderzocht in wetenschappelijk onderzoek en bewezen effectief.

Naast de positieve effecten die Airmax® heeft op slaapapneu, is het product ook geschikt voor gebruik bij andere aandoeningen zoals: astma, COPD, longfibrose, luchtwegallergie, snurken en verkoudheid. Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen neem dan gerust contact met ons op.

Bestel online